home

Сертификат за качество № 1500 за Бензиностанции ЕКО

На 25 февруари 2016 г. „Булгарконтрола“ АД, партньор на „ЕКО България“ АД, връчи юбилеен Сертификат № 1500 по Програмата „ГАРАНЦИЯ ЕКО“ за контрол на горивата в бензиностанции „ЕКО“ в България.